https://primariabaltatesti.ro/file/2024/04/Afis-mandatar-financiar.jpg

Localitatea Bălţăteşti, adăpost de frumuseţi naturale şi umane, beneficiară a unui sanatoriu balnear unde apele clorosodice ajută la recuperarea medicală, are toate şansele ca, într-un timp scurt, să depăşească statutul de comună pentru a deveni un orăşel apreciat şi căutat,atât de cei îndrăgostiţi de natură, cât şi de cei suferinzi, din ţară şi din străinatate.

Dispusă în Depresiunea Neamţului, în nord-estul judeţului, între oraşele Piatra Neamţ (reşedinţa de judeţ – la 34 km) şi Târgu Neamţ (la 11 km), este punctul de intersecţie al paralelei 47grade 07` latitudine nordică, cu meridianul 26 grade 19` longitudine estică.

Satul se află la o altitudine cuprinsă între 420 m, în dreptul sanatoriului, şi 500 m, în capătul de lângă izlaz al străzii Sg. Maj. TR V. Enăchescu, fosta Sării.

 

PROIECTE ÎN DERULARE 2024

 • MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, prin programul A.Saligny – 9.845.354 lei fără TVA
 • PROIECTARE ȘI EXECUȚIE DISPENSAR UMAN, prin CNI – 2.972.828 lei fără TVA
 • DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COM. BĂLȚĂTEȘTI, JUD. NEAMȚ, prin PNRR –valoare proiect 826.880 lei fără TVA
 • SISTEM FOTOVOLTAIC ÎN COM. BĂLȚĂTEȘTI , prin Fondul de modernizare – valoare proiect 1.306.130, 16 lei fără TVA
 • REPARAȚII DRUMURI AFECTATE DE CALAMITĂȚI, COM. BĂLȚĂTEȘTI, JUD. NEAMȚ – valoare proiect 799.837, 96 lei fără TVA
 • SISTEME INTEGRATE DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD, COM. BĂLȚĂTEȘTI, JUD. NEAMȚ- valoare proiect 3.203.938,00 lei
 • ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE ȘI RACORDURI GAZE NATURALE ÎN COM. BĂLȚĂTEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ, prin Anghel Saligny – valoare estimată proiect 8.000.000 lei fără TVA
 • EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A ȘCOLII BĂLȚĂTEȘTI, JUD. NEAMȚ – valoare estimată proiect 6.000.000 lei
 • AMENAJARE SPAȚIU JOACĂ VALEA ARINI, COM. BĂLȚĂTEȘTI, JUD. NEAMȚ – valoare proiect 225.000 lei fără TVA
 • REFACERE GARD GRĂDINIȚA BĂLȚĂTEȘTI
 • AMENAJARE SPAȚIU AFERENT CĂMIN CULTURAL

 

 

PROIECTE FINALIZATE 2023

 

 • ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE, SATELE BĂLȚĂTEȘTI ȘI VALEA SEACĂ, COM. BĂLȚĂTEȘTI, JUD. NEAMȚ – 5.857.669,69 LEI fără TVA
 • TOTEMURI INTRARE LOCALITATE – 25.210,08 LEI FĂRĂ TVA
 • STAȚII AUTOBUZ – 58.800 LEI FĂRĂ TVA
 • CONCESIONARE SERVICIU GESTIONARE CÂINI FĂRĂ STĂPÂN -15.150 LEI FĂRĂ TVA
 • CADOURI CRĂCIUN PT ELEVII ȘCOLILOR DIN COMUNĂ – 25.000 LEI
 • DOCUMENTAȚII OBȚINERE AVIZE PT MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL PRIN ANGHEL SALIGNY – 150.000 LEI
 • DOCUMENTAȚII OBȚINERE AVIZE PT INFIINȚARE REȚEA GAZE NATURALE – 180.000 LEI
 • DOCUMENTAȚII OBȚINERE AVIZE SISTEM FOTOVOLTAIC – 50.000 LEI
 • SERVICII DOTĂRI ȘCOALĂ – 25.000 LEI
 • ÎNTREȚINERE DRUMURI SĂTEȘTI ȘI AGRICOLE – 50.000 LEI fără TVA

 

PROIECTE 2022

 • APĂRARE DE MAL PÂRÂUL SĂRAT STR. LT IORGU ȘI SLT VIRGIL POPESCU – 853.891,71 fără TVA
 • ORGANIZARE EVENIMENT 31 DEC – 35.000 LEI
 • CADOURI CRĂCIUN ELEVI – 16.710 LEI FĂRĂ TVA
 • INTREȚINERE DRUMURI – 60.000 LEI FĂRĂ TVA
 • SERVICII IMPLEMENTARE CANALIZARE SI DRUMURI ANGHEL SALIGNY – 100.000 LEI

Program audiențe:

D-na primar Acozmei Emilia

Miercuri – 10,00 – 13,00

D-l viceprimar – Ciudin Mircea

Skip to content