Lector universitar Apostol Paulina
Date personale:
Nascuta la 8 iulie 1932, este fiica lui Gheorghe si Elena C mvajatori;
Scoala primara la Valea Arini (1939-1943);
Cursurile gimnaziale la Liceul de Fete din Piatra Neamt (1 1951);
Studiile superioare la Facultatea de matematica 51 fizica, S fizica, anul I si II la Bucuresti, anul 111 si IV la Iasi (1951-1955);
Este mcadrata pe ftinc|iile: preparator; asistent si lector univer la catedra de fizica condusa de Acad. Prof. $tefan Procopiu;
Pensionaram 1989.
A obtinut titlul de doctor in fizica la Universitatea „AI.I.C din Iasi
Conduce lucrari practice de laborator si preda cursuri radiotehnica, fizica metalelor si a aliajelor, electricitate si magnetis masurari electrice si magnetice, participa la elaborarea de mani desfasoara ample lucrari de cercetare stiin|ifica in domt magnetismuiui, ce se gasesc tratate in peste 20 de lucrari publicai reviste de specialitate
Skip to content