Este traversată de drumul judeţean D.N.15C, comunicaţie care intră în sat dinspre Crăcăoani, prin “Şoseaua Băltăţeşti (538 m)” şi iese din spaţiul intravilan, pe la poalele dealului Buga, în locul numit «La Coşare». În 1957, şoseaua a fost betonată, pentru că în 1970 să i se aplice îmbrăcăminte asfaltică. Ea se desfăsoara în lungul localităţii pe o distanţă de 4,5 km.
Comună Băltăţeşti, în compunerea căreia se află satele Valea Seacă şi Valea Arini, este înconjurată de localităţile Netezi, Suseni, Ghindăoani, Crăcăoani, Văratec sj Săcăluteşti.
Dispusă într-un cadru natural deosebit de frumos, locaţia se află în sud-vestul Depresiunii Neamţ, depresiune delimitată astfel: la vest de culmile Munţiior Stănişoara cu înălţimi precum Muncelul Agapiei (896 m) şi Dealul Mare Văratec (1008 m); la nord de Culmea Pleşu cu Vf. Cerdac (911 m), culme pe care a fost ridicată şi a dăinuit Cetatea Neamţului; la est de dealurile Boiştea (579 m) şi Corni (600 m), înălţimi ce separă depresiunea de Podişul Moldovei; la sud avem Muntele Măgură şi Dealul Ghindău.
Marginea de sud a comunei se gseste la aproxiraativ 1,5 km de culmea ce delimitează depresiunile Neamţului şi Cracău – Bistriţa.

Comună se întinde pe pantele în terase ale dealurilor (de la sud şi vest): Dealul Osoi (526 m); Vf. Pietricica Băltăţeşti (661 m); Inălimţimea cota 706 m sau Pădurea Mare, cum este cunoscută de localnici; Dealul Bolovanu (592 m); Dealul Carpenului (606 m); Dealul Buga (404 m) Dealul Mâgla (465 m

Skip to content