IMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE ADRESATE POPULATIEI COMUNEI PRIN ACHIZITIONAREA UNUI BULDOEXCAVATOR IN COMUNA BĂLȚĂTEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ

Primăria comunei Bălțătești, cu sprijinul Asociatiei Grup de Acțiune Locală Ținutul Zimbrilor, a făcut o achiziție deosebit de necesară comunității locale: un buldoexcavator nou CATERPILLAR model 428F2. Achiziția a fost făcută în cadrul proiectului Îmbunătățirea serviciilor publice locale adresate populației comunei prin achiziționarea unui buldoexcavator în comuna Bălțătești, județul Neamț, contract de finanțare nr.C1920074X214012905721/30.05.2019. Valoarea totală a proiectului este de 318.280,00 lei, din care eligibil 283.967,23 lei și 34.312,77 lei, neeligibil.

Utilajul va deservi populația comunei noastre în cazul unor situații deosebite generate de condițiile meteo pe timp de iarnă,respectiv curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora în condiții optime pe timp de polei și îngheț, intervenții în ajutorul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul primăriei, lucrări de intreținere a drumurilor din comună, lucrări de întreținere a canalelor de scurgere a apelor pluviale, precum și alte activități de gospodărire comunală.

Primarul și Consiliul Local le mulțumesc celor implicați în derularea și implementarea proiectului și speră într-o colaborare și mai fructuoasă în viitor pentru realizarea de noi proiecte în folosul comunității.

bugetul anului 2018

New Housing Complex in TownPress Nearly Complete

The process often starts with a planning stage in which plans are prepared by an architect and approved by the client and any regulatory authority. Then the site is cleared, foundations are laid and trenches for connection to services such as sewerage, water, and electricity are established.

10 Things You Didn’t Know About our Town

One of the New Hampshire Grants, Middlebury was chartered by Colonial Governor Benning Wentworth on November 2, 1761. The name “Middlebury” came from its location between the towns of Salisbury and New Haven. It was awarded to John Evarts and 62 others.

Report From Monday’s Financial Town Meeting

A town meeting is a form of direct democratic rule, used primarily in portions of the United States – principally in New England – since the 17th century, in which most or all the members of a community come together to legislate policy and budgets for local government.

Skip to content