PROIECTUL ORDINEI DE ZI a şedinţei ordinară din data de 18.12.2020, ora 14,00

Nr.

Crt.

Matarialele supuse dezbaterii şi

aprobării

Iniţiator

Comisii de * specialitate

1

Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.

primar

1, 2, 3

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, pentru realizarea obiectivului de investiție „Apărare de mal pârâu Sărat, str. Lt. Iorgu și Virgil Popescu”, sat Bălțătești, com.Bălțătești, jud.Neamț.

primar

1,2,3

3

Proiect de hotărâre privind rezilierea unui contract de închiriere pășune, proprietatea privată a comunei.

primar

1,2,3

4

Proiect de hotărâre privind rezilierea unui contract de concesiune teren din domeniul privat

primar

1,2,3

5

Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali

consilieri locali

1,2,3

  • Denumirea COMISIILOR DE SPECIALITATE

Comisia 1 – COMISIA PENTRU BUGET-FINANTE, PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA, ,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURA, PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI COMERT

Comisia 2COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA, APARAREA ORDINII SI LINISTII PUBLICE, A DREPTURILOR

CETATENILOR

Comisia 3 – COMISIA PENTRU INVATAMANT, SANATATE, CULTURA,PROTECTIA SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SI DE AGREMENT

Anunț Nr. 5423 din 14.12.2020 CENTRALIZATOR NOMINAL privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie – referent debutant – Birou contabilitate, financiar, impozite și taxe locale, achiziții publice

ROMANIA

JUDETUL NEAMT

PRIMARIA COMUNEI BALTATESTI

Nr. 5423 din 14.12.2020

CENTRALIZATOR NOMINAL

privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie – referent debutant – Birou contabilitate, financiar, impozite și taxe locale, achiziții publice

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Punctaj obţinut

Rezultat final concurs

Lucrare scrisă

Interviu

Total

1

Pâslaru Constantin

84

93,66

177,66

admis

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte: – Verșanu Diana, consilier juridic superior______________

Membri :

  • Cobuz Elena, consilier superior _____________

  • Bendrea Elena– consilier superior____________

Secretar comisie,

Ursache Elena, secretar general comuna Bălțătești

________________

Anunț Nr.5417 din 14.12.2020 – TABEL privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 14.12. 2020 la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de referent debutant- Birou contabilitate, financiar, impozite și taxe locale, achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Bălțătești

ROMANIA

JUDETUL NEAMT

PRIMARIA COMUNEI BALTATESTI

Nr.5417 din 14.12.2020

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 14.12. 2020 la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de referent debutant- Birou contabilitate, financiar, impozite și taxe locale, achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Bălțătești

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Punctajul obţinut

Observaţii

1

Pâslaru Constantin

84 puncte

admis

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte: – Verșanu Diana, consilier juridic superior______________

Membri :

  • Cobuz Elena, consilier superior _____________

  • Bendrea Elena– consilier superior____________

Secretar comisie,

Ursache Elena, secretar general comuna Bălțătești

________________

Skip to content