Anunt sedinta extraordinara de îndată – 08/01/2020

PROIECTUL ORDINEI DE ZI

a şedinţei extraordinare de îndată din data de 08.01.2020, ora 14,00

Nr.

Crt.

Matarialele supuse dezbaterii şi

aprobării

Iniţiator

Comisii de * specialitate

1

Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local

primar

1, 2, 3

  • Denumirea COMISIILOR DE SPECIALITATE

Comisia 1 – COMISIA PENTRU BUGET-FINANTE, PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA, ,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURA, PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI COMERT

Comisia 2COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA, APARAREA ORDINII SI LINISTII PUBLICE, A DREPTURILOR

CETATENILOR

Comisia 3 – COMISIA PENTRU INVATAMANT, SANATATE, CULTURA,PROTECTIA SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SI DE AGREMENT

Skip to content