REZUMAT NETEHNIC
Introducere

 

Realizarea PUG a derivat din necesitatea extinderii suprafeţei locuibile în extravilan ca urmare a presiunii exercitate de nevoia de locuinţe, a îmbunatăţirii calităţii factorilor de mediu, a stării de sănătate a populaţiei.
Realizarea acestor obiective a decurs din planurile şi programele la nivel naţional, judeţean şi local. Toate obiectivele din PUG se regăsesc în Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, secţiunea I-V, Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Neamţ, Planul Local de Acţiune pentru Mediu Neamţ, Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor, Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor Neamţ şi Planul Strategic de Dezvoltare a României Orizontul 2005.
Metodologia de evaluare
Raportul de mediu a fost elaborat în concordanţă cu HG 1076/2004 care transpune Directiva 2001/42/EC (Directiva SEA). Prezentul raport include evaluarea impactului prezent asupra mediului, starea actuală a factorilor de mediu cu efectele 62
poztive şi negative, a evoluţiei lor probabile în cazul neimplematarii sau al implementării PUG.
Baza de date
Procesul de evaluare s-a bazat pe datele privind situaţia actuală şi care ar trebui îmbunătăţite prin implementarea PUG. Informaţiile de bază au fost obţinute din PUG şi diverse surse, incluzând organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale.
Evaluarea obiectivelor şi a măsurilor cuprinse în PUG s-a realizat în relaţie cu:
– Biodiversitate, flora şi faună
– Populaţie şi sănătate umană
– Apa
– Sol
– Aer
– Modificări climatice
– Cultura şi amenajre teritorială
– Managementul deşeurilor

Scopul final este ca implementarea PUG şi a legislaţiei naţionale să producă efecte pozitive la nivelul comunei Bălţăteşti .